Mikołaj Gogol
W duszy człowieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać.

Aktualności

wpisano: 2020-04-04 00:00:00
Ogłoszenia Parafialne - 5 IV 2020r.

05    kwietnia 2020r.

 Niedziela Palmowa

 

1. Dziękujemy mieszkańcom Dębówki za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców Brześc osiedla.

2. Dziękujemy za ofiary składane na tacę, wpłaty indywidualne i na konto z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań za remont kościoła i remontu frontonu kościoła.

3. Zwracamy się z prośbą o uszanowanie decyzji władz dotyczącej zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób.

4. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz  udzielił wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcamy do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych. Na stronie www.swzygmunt.knc.pl udostępniamy przekaz na żywo nabożeństw z parafialnej świątyni.

5. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Od czwartku będziemy przeżywać Święte Triduum Paschalne, w związku z sytuacją w tym roku Triduum będzie w innej formie niż dotychczas:

WIELKI CZWARTEK

 • Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Za zgodą Stolicy Apostolskiej, będzie odprawiana bez ludu. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernaukulum, nie będzie przenoszony do tzw. Ciemnicy.

WIELKI PIĄTEK

 • Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. będzie sprawowana bez udziału ludu. Adoracja krzyża poprzez przyklęknięcie (a nie ucałowanie). Papież Franciszek zgodził się, aby zbiórka prowadzona przy tej okazji na Bazylikę Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej została przeniesiona na 13 września.

WIELKA SOBOTA

 • Wielką Sobotę nie będzie też zwyczajowego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Zalecane jest błogosławieństwo podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny.
 • Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.30. w całości odbędzie się wewnątrz świątyni. Jej pierwsza część Liturgia Światła zostanie ograniczona do zapalenia paschału i śpiewu Exultet. Liturgia chrzcielna – do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

    WIELKA NIEDZIELA

 • Rezurekcja o godz. 6.00. Przed Mszą o świcie sprawowaną w Wielkanoc nie będzie w tym roku procesji rezurekcyjnej .Pozostałe Msze św. o godz. 8.45; 10.30 i 12.00. W Niedzielę Wielkanocną i w poniedziałek tradycyjnie nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

 

Wielki Piątek i Wielką Sobotę rano nie będzie sprawowana tzw. Ciemna Jutrznia.

6. Jak co roku zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1% podatku za wsparcie działalności Parafialnego Zespołu Caritas. Uzyskane w ten sposób środki pozwalają na zorganizowanie wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii. Kartki z informacją o wypełnieniu formularza PIT znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażują się w tę formę wspierania Parafialnego Zespołu Caritas.

7. W związku z sytuacją w kraju Parafialny Zespół Caritas prosi, aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy zgłaszali się bezpośrednio do członków Zespołu lub za pośrednictwem księży.

8. Prasa katolicka tylko w wersji elektronicznej. Gazetka parafialna "Święty Zygmunt" w wersji elektronicznej na stronie www.swzygmunt.knc.pl.

9. Błogosławieństwa Bożego w tym tygodniu życzymy wszystkim naszym gościom i parafianom.

 

Zapowiedzi

Mariusz MOCZYDŁOWSKI, kawaler i Emilia DOBROWOLSKA, panna, oboje z parafii tutejszej – zapowiedź I.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną

 

wpisano: 2020-04-03 00:00:00
Intencje Mszy św. 6 - 12 IV 2020r.

6 - 12. 04. 2020

Intencje mszalne

Dzień tygodnia

Godzina

Intencja

Wielki Poniedziałek

6.IV.2020

730

+ Małgorzatę Szymczykiewicz (greg)

1800

+ Marię i Stanisława Gadomskich, zm z cr Gadomskich i Janiszków

Wielki Wtorek

7.IV.2020

730

W pewnej intencji

1800

W intencji Bogu wiadomej

Wielka Środa

8.IV.2020

730

+ Czesława Dadacza, Ewę, Władysława i Stanisława Koniecznych i zm. z cr

1800

+ Stefanię i Albina Borowskich, zm. z cr Borowskich, Wronieckich i Wyszogrodzkich

Wielki Czwartek

9.IV.2020

1800

Msza Wieczerzy Pańskiej

1. Propria

2. Propria

Wielki Piątek

10.IV.2020

1800

Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota

11.IV.2020

1930

Msza Wigilii Paschalnej

1. + Jana Piotra Pruszyńskiego w r. śm.

2. + Barbarę Wyszyńską, Mariana i Mariusza Waligórów

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

12.IV.2020

600

Za Parafian

845

+ Zofię i Kazimierza Bujeńczyków

1030

O błogosławieństwo Boże dla rodziny

1200

+ Janinę, Bronisławę, Władysława Kucharczyków, Tadeusza Stasiaka, Krystynę i Ignacego Kalinowskich

wpisano: 2020-03-28 00:00:00
5 osób podczas nabożeństw.

Nr 557/Abp/2020

RESKRYPT

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon

Kanclerz Kurii

 

Archidiecezja warszawska ogranicza możliwość uczestnictwa wiernych we mszach św. do osób zamawiających intencję mszalną, a wypadku pogrzebu — zaleca, aby uczestniczyła w nim tylko najbliższej rodzina.

 

Aktualizacja z wtorku 24 marca: Rząd wprowadza nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się oraz organizacji zgromadzeń. Surowe regulacje dotyczą również mszy, nabożeństw i pogrzebów — liczba uczestników tych uroczystości jest ograniczona do 5 osób.

 

Proszę o uszanowanie powyższych zasad
aż do odwołania.

Duszpasterze

wpisano: 2020-03-27 00:00:00
O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WtlUŚ

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WtlUŚ


Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.
Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 4).
Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.
Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).
Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.

wpisano: 2020-03-23 00:00:00
Katecheza na czas kwarantanny :)

 Drodzy Uczniowie i Rodzice,

tutaj umieszczam linki do różnych prezentacji i filmów religinych, np 3MC-3 minutowy katechizm.

 

Zachęcam do uczestniczenia w nabożeństwach transmitowanych z naszej świątyni na http://swzygmunt.knc.pl/ lub https://www.twitch.tv/sw_zygmunt_slomczyn

Można mnie znależć na mesengerze Michał BOGDAN lub pisac na swietyzygmuntslomczyn@gmail.com.

 

Klasy VI proszę o opracowanie kolejnych lekcji głównie w ćwiczeniówce.

Klasę VII i VIII proszę o śledzenie dziennika elektronicznego.

 

 

Bóg w czasie kwarantanny: https://prezi.com/view/BcCtGR9DYqyqKeGcqqP1/

Klasy 4-8: htteps://padlet.com/asia_kopanska/glrkpiwegahf

 Religia 1-4: https://padlet.com/kowalczykmarita/9khj6rct70ti 

 

GŁOS ALI NA PUSTYNI...:   https://alanapustyni.blogspot.com/2020/03/rekolekcje-i-sposob-na-pene-koscioy.html

 

Na YouTube.com:

3 minutowy katechizm: https://www.youtube.com/watch?v=ap4wRNRy-kk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq

https://youtu.be/UhAarcduPec

 

 

Jeśli tu dotarłeś możesz pobrać grę BIBLIONERZY:

http://bogus.knc.pl:8080/share.cgi?ssid=0bpwpUq

Hasło otrzymasz wysyłając smsa na nr 606516055.

wpisano: 2020-03-28 00:00:00
Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

 

 

Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

 

 

Na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 oraz noty Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 i dekretu tejże Penitencjarii dotyczącego specjalnych odpustów w sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020, Arcybiskup Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz kieruje do kapłanów Archidiecezji Warszawskiej następujące wytyczne na czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego:

 

 

I. INFORMACJE I ZASADY OGÓLNE

 1. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez władze świeckie na czas stanu epidemii, we Mszy św. i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób oraz celebrans i posługujący (w minimalnej liczbie).
 2. Pomimo tego, że w czasie Triduum Paschalnego wszystkie uroczystości w parafiach będą odbywały się przy bardzo ograniczonym udziale wiernych albo bez ich udziału, należy poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy św. i nabożeństw i w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
 3. Poza godzinami sprawowania liturgii, kościoły mają być otwarte, umożliwiając wiernym modlitwę i przystąpienie do sakramentu pokuty. 
 4. Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej oraz Wigilia Paschalna sprawowane w Archikatedrze Warszawskiej będą transmitowane na portalu internetowym Archidiecezji Warszawskiej.

 

II. WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 1. Niedziela Palmowa.  Pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy należy odprawić według trzeciej formy (wejście zwykłe). Wszystkie obrzędy mają się odbyć wewnątrz budynku
 2. Wielki Czwartek. Msza św. Krzyżma będzie odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 10:00 bez udziału ludu i duchowieństwa. Zapewnimy transmisję on-line, dzięki której będzie można się łączyć duchowo ze wspólnotą prezbiterium Kościoła warszawskiego. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się po ustaniu pandemii.
 3. Triduum Paschalne. Msza św. Wieczerzy Pańskiej
  1. Msze św. odbywają się w katedrze, w kościołach parafialnych, w kościołach rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą celebrować misteria w swoich kaplicach - publicznych i prywatnych - ale bez udziału osób z zewnątrz.
  2. Obmycie nóg należy pominąć.
  3. Należy pominąć procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum.
  4. Z powodu stanu pandemii Stolica Apostolska zezwala kapłanom w tym dniu na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu.
 4. Triduum Paschalne. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek
  1. Nabożeństwo odbywa się bez udziału ludu.
  2. W modlitwie powszechnej należy uwzględnić dodatkową intencję. Załącznik do niniejszych wytycznych.
  3. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić pokłonem.
  4. Według uznania proboszcza bądź rektora kościoła można przygotować skromny grób z miejscem na wystawienie Najświętszego Sakramentu do indywidualnej adoracji, ale bez procesyjnego przeniesienia Najświętszego Sakramentu
 5. Triduum Paschalne. Wielka Sobota. Z powodu przepisów administracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, według załączonego do niniejszych wytycznych formularza. 
 6. Triduum Paschalne. Wigilia Paschalna:
  1. zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej może być sprawowana wyłącznie w kościołach katedralnych i parafialnych. Metropolita warszawski dopuszcza  sprawowanie tej liturgii także w kaplicach prywatnych i publicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów
  2. Liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku
  3. W ramach Liturgii Światła - zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet
  4. Liturgia chrzcielna musi być ograniczona tylko do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu św.. Pomija się też aspersję.
  5. Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej.
 7. Niedziela Zmartwychwstania. Należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej w poranek Wielkanocny
 8. Ze względu na szczególne okoliczności w czasie Triduum Paschalnego można udzielać wszystkim, a nie tylko chorym, Komunii świętej zawsze, gdy o to poproszą.

 

 

III. SAKRAMENT POKUTY

 1. Przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do przystąpienia do Komunii św. w czasie wielkanocnym. Trwa on do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
 2. Każda parafia i duszpasterstwo powinny stworzyć bezpieczne warunki spowiedzi indywidualnej (poza konfesjonałem), najlepiej w przestronnym pomieszczeniu, w odpowiednio dużej odległości między księdzem a penitentem, dbając z najwyższą starannością o sekret spowiedzi świętej, jak i zapewniając wszelkie zasady higieny (łącznie z możliwością użycia maseczek higienicznych).
 3. W wyjątkowych wypadkach Stolica Apostolska zezwala na udzielenie absolucji generalnej. Są to:
  1. bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci,
  2. brak czasu, by wyspowiadać penitentów w spowiedzi indywidualnej
  3. oraz nadzwyczajna, poważna konieczność.

Ten trzeci przypadek występuje w miejscach szczególnie dotkniętych koronawirusem. Dotyczy to zwłaszcza szpitali, w których znajdują się pacjenci zarażeni koronawirusem, będący w niebezpieczeństwie śmierci, jak i innych miejsc według roztropności duszpasterza.
Absolucji generalnej należy udzielić, stosując adekwatne środki i przestrzegając zaleceń sanitarnych, na przykład stojąc w drzwiach szpitala, z użyciem urządzeń wzmacniających głos tak, by osoby chcące przyjąć rozgrzeszenie zdołały usłyszeć głos kapłana. Należy jedynie przypominać wiernym, by - po ustaniu niebezpieczeństwa śmierci i gdy będzie to możliwe - każda z tych osób przystąpiła do sakramentalnej spowiedzi.
Kiedy wystąpi druga okoliczność – niemożność wyspowiadania indywidualnego penitentów w czasie, jaki mamy do dyspozycji, można także – po przygotowaniu wiernych do wzbudzenia żalu za grzechy i postanowieniu poprawy – ufając w miłosierdzie Boże -  udzielić absolucji generalnej. W tym przypadku obowiązuje także limit pięciu osób. Po ustaniu epidemii osoby, którym udzielono absolucji generalnej zobowiązane są wyznać grzechy ciężkie w spowiedzi indywidualnej.  

Jest wiele osób, które pozostając w rygorze kwarantanny bądź nie opuszczając swoich miejsc przebywania z obawy przed zakażeniem, a więc nie mogąc przystąpić do sakramentu spowiedzi, cierpi z powodu braku możliwości życia w łasce uświęcającej. Należy im przypomnieć - co uczyniła też Stolica Apostolska - że w przypadku, gdy ktokolwiek znajduje się w bolesnej niemożności przyjęcia rozgrzeszenia sakramentalnego, akt żalu doskonałego skutkuje przebaczeniem grzechów, również śmiertelnych. Akt żalu doskonałego, który pochodzi z miłości Boga kochającego ponad wszystko, należy wyrazić poprzez szczerą prośbę o przebaczenie w sposób, w jaki penitent w danej chwili potrafi. Jak tylko to będzie możliwe, każdy wierny powinien wyznać grzechy w spowiedzi sakramentalnej przed kapłanem

 

IV ODPUST ZUPEŁNY

Papież Franciszek udzielił odpustu zupełnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Dotyczy on trzech grup wiernych:

 1. zarażonych koronawirusem pozostających w szpitalach bądź kwarantannie domowej
 2. pracowników służb medycznych oraz osób opiekujących się tymi chorymi

Warunkiem dostąpienia odpustu zupełnego dla tych osób jest:

-       brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

-       łączność duchowa poprzez transmisję z Mszą św. bądź Liturgią Godzin, modlitwa Różańca, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia, Akatyst albo przynajmniej pobożne odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę i modlitwy do Maryi

-       ofiarowanie tego doświadczenia w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich

 1. Trzecią grupą objętą odpustem specjalnym są wszyscy wierni modlący się się o ustanie pandemii i życie wieczne dla jej ofiar (poprzez: adorację Najświętszego Sakramentu - przynajmniej pół godziny, lekturę Pisma Świętego - przynajmniej pół godziny, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Akatyst, nabożeństwo Drogi Krzyżowej czy inne nabożeństwa).

Decyzją Ojca Świętego Franciszka, do otrzymania odpustu zupełnego wystarczy samo pragnienie spełnienia zwykłych warunków odpustu (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jak tylko będzie to możliwe.

 

kard. Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

wpisano: 2020-03-29 00:00:00
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33:
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”
Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.
Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy odpowiadają:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” ,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350

wpisano: 2020-03-25 00:00:00
Duchowa adopcja dziecka poczętego

 

Duchowa adopcja dziecka poczętego:

Kto chce ludzi ratować, musi za ludzi cierpieć.

Co to jest duchowa adopcja?

 

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

 

link do pobrania broszury:

http://bogus.knc.pl:8080/share.cgi?ssid=0iWTRcM

 

 

 

wpisano: 2020-03-27 00:00:00
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2,
 Katowice 2001, nr. 1347-1350

 

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.

Mt 6, 25a, 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Albo:

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

wpisano: 2019-12-15 00:00:00
Spotkania formacyjne i inne wydarzenia dla kandydatów do Bierzmowania

Spotkania formacyjne i inne wydarzenia odwołane.

 

Spotkania formacyjne i inne wydarzenia dla kandydatów do Bierzmowania:

Data

Dzień

Wydarzenie

15 XII 2019

Niedziela

Rekolekcje Adwentowe

16 XII 2019

Poniedziałek

Rekolekcje Adwentowe - Spowiedź św.

17 XII 2019

Wtorek

Rekolekcje Adwentowe

19 XII 2019

Czwartek

Pomoc przy Szopce g. 18.3o

12 I 2020

Niedziela

Spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym g. 16.3o.

2 II 2020

Niedziela

Spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym g. 16.3o.

1 III 2020

Niedziela

Spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym g. 16.3o.

28 III 2020

Sobota

Msza św. w katedrze św. Jana w Warszawie i spotkanie po Mszy (dla tych co nie byli na dniach skupienia przed Adwentem)

30, 31 III - 1 IV 2020

Poniedziałek-Środa

Rekolekcje Szkolne

4 IV 2020

Sobota

Spotkanie Młodych w Wilanowie (dla tych co nie byli na dniach skupienia przed Adwentem)

9 IV 2020

Wielki Czwartek

Msza św.

10 IV 2020

Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej

11 IV 2020

Wielka Sobota

Wigilia Paschalna

12 IV 2020

Niedziela Zmartwychwstania

Msza św. 1o.3o

26 IV 2020

Niedziela

Spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym g. 16.3o.

24 V 2020

Niedziela

Spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym g. 16.3o.

7 VI 2020

Niedziela

Spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym g. 16.3o.

20 VI 2020

Sobota

Podsumowanie roku formacji

28 VI 2020

Niedziela

Zakończenie Jubileuszu Parafii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wpisano: 2020-03-01 00:00:00
Posługa kandydatów do Bierzmowania podczas Mszy św. o g. 1o.3o

Posługa podczas Mszy św. o g. 1o.3o zawieszona do odwołania.

 

W niedzielę podczas Mszy św. o g.1o.3o kandydaci podejmują służbę podczas procesji z darami.

 

Data

Dzień

Kto?

Kto?

8 III2020

Niedziela

Piotr P.

Blanka K.

15 III 2020

Niedziela

Mateusz A.

Jakub K.

22 III 2020

Niedziela

Martyna G.

Michał H.

29 III 2020

Niedziela

Wiktoria C.

Martyna D.

5 IV 2020

Niedziela

Dominik B.

Wiktoria J.

19 IV 2020

Niedziela

Bartek J.

Julia K.

26 IV 2020

Niedziela

Weronika K.

Daria K.

3 V 2020

Niedziela

Martyna K

Zuzanna K.

10 V 2020

Niedziela

Martyna L.

Adam M.

17 V 2020

Niedziela

Natalia M.

Maja M.

24 V 2020

Niedziela

Bogdan N.

Przemysław O.

31 V 2020

Niedziela

Olga P.

Alicja Ś.

7 VI 2020

Niedziela

Mateusz W.

Oskar 

wpisano: 2020-02-09 00:00:00
List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZWIASTUN DOBREJ NOWINY, ŚWIADEK CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI.

 

Umiłowani Siostry i Bracia,

W tekstach Pisma Świętego czytanych podczas dzisiejszej niedzielnej Eucharystii mowa jest o dwóch niezwykle ważnych i cennych darach, jakie otrzymujemy od Boga. Są nimi sól i światło. Jedno i drugie jest niezbędne dla życia człowieka i przyrody, która go otacza. Sól przecież nadaje smak pokarmom i zachowuje je przed zepsuciem, światło natomiast ogrzewa i oświeca. Słowo Boże zwraca jednak naszą uwagę na głębsze znaczenie tych darów. Obraz soli i światła to nauka jaką otrzymuje każdy z nas od Chrystusa. Jako Jego uczniowie nosimy w sobie jej niepowtarzalny „smak”. Naszym zaś zadaniem jest to, by nie zatrzymywać Chrystusowej nauki dla siebie, ale należy przenosić ją tam, gdzie życie utraciło swój smak i panuje ciemność. Dlatego tak ważne jest nasze codzienne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa, wówczas światło słowa Bożego, które w sobie nosimy, zabłyśnie w ciemnościach (Iz 58,10) i będzie świeciło wszystkim, którzy są w domu (Mt 5,15).

Solą ziemi i światłem świata był i ciągle jest Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Możemy o nim powiedzieć, tak jak św. Paweł o sobie mówił mieszkańcom Koryntu, że nie przybył, aby błyszczeć słowem i mądrością, ale głosić Boże słowo, nie znał niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, stawał przed ludźmi w słabości i bojaźni, by ukazywać moc Bożą (por. 1Kor 2,1-5). Siedemdziesiąt jeden lat temu, w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 1949 roku, prymas Polski Stefan Wyszyński stanął z wielkim drżeniem (1Kor 2,3), a jednocześnie z pokorą i dumą przed podwojami „prastarej, płodnej matki kościołów polskich, bazyliki prymasowskiej”, by odbyć ingres do gnieźnieńskiej katedry. Cztery dni później, 6 lutego, uczynił to samo w stolicy Polski. W liście pasterskim na tą uroczystość napisał, że „ze czcią wielką i z religijnym namaszczeniem” stawia „swe stopy na warszawskim bruku (…) obmytym krwią ofiarną najlepszych, bohaterskich dzieci tego wspaniałego miasta” (02.02.1949 r.).

Wracamy dziś pamięcią do tych dwóch ingresów prymasa Polski, ponieważ przypominają one, że jego pasterska posługa w naszej Ojczyźnie była niczym sól i światło, bo dawała ludziom smak wiary na godne życie dzieci Bożych i wlewała nadzieję w niejedno ludzkie serce, w którym zgasła ufność. Kiedy prymas Stefan Wyszyński obejmował biskupie stolice w Gnieźnie i Warszawie, wypowiedział program swojej posługi. W liście na dzień ingresu pisał: „Nie przychodzę jako nieprzyjazny człowiek, ale jako zwiastun Dobrej Nowiny! Idę przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego (…). Idę, by zwiastować Wam Ojca, który jest w niebie, (…) by głosić Wam miłość, pokój i dobro, by wszczepiać w dusze Wasze nowe życie łaski Bożej, by serca otuchą krzepić” (02.02.1949 r.).

Dzisiaj, kiedy spoglądamy z perspektywy czasu na jego ponad trzydziestoletnią prymasowską posługę, kiedy oczekujemy na czerwcowy dzień jego beatyfikacji, z przekonaniem możemy powiedzieć, że nakreślone zadania wypełnił. Nie sposób wymienić wszystkich Jego dokonań, ale warto zwrócić uwagę na niektóre z nich, a zwłaszcza na słowa wypowiedziane przez niego u początku prymasowskiej posługi, które wiernie realizował i były dla niego drogowskazem.

1. „Przychodzę (…) jako zwiastun Dobrej Nowiny”.

Prymas Stefan Wyszyński miał świadomość tego, że w pierwszym rzędzie dla powierzonych mu kapłanów i wiernych jest pasterzem. Dlatego też, wielką wagę przykładał do głoszenia Bożego słowa. Zdawał sobie sprawę z tego, że „potrzebna jest światu Ewangelia, głoszona przez Kościół” (Domaniewice, 23.05.1971), a „biskup jest po to, by głosił Ewangelię” (Warszawa 24.09.1975). Nie sposób zliczyć kazań, homilii, przemówień, listów pasterskich, w których przepowiadał Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ten Boży Pasterz był wiernym głosicielem Ewangelii w słowie i czynie. Bardzo kochał Kościół, czuł się za niego odpowiedzialny, patrzył na niego oczami samego Chrystusa jak na Oblubienicę. Zwiastowanie wiernym Dobrej Nowiny, rozumiał jako zadanie, które ciągle musi trwać. Prymas uczył, że „Ewangelia i krzyż to nie są zabytki, że Kościół to nie archiwum – to aktualne życie! Nie wystarczy wspominać i mówić. Tak, to było dobre tysiąc lat temu, ale dziś? Właśnie i dziś aktualna jest Ewangelia i krzyż Chrystusowy, i dziś jest potrzebna służba Kościoła Chrystusowego Narodowi przez biskupów i kapłanów. Bo Kościół Chrystusowy to Kościół Boga Żywego, to Chrystus, który nie umiera. On żyje w nas!” (Gniezno, 24.04.1977 r.).

Istnieje dzisiaj potrzeba przypomnienia tych prymasowskich słów, kiedy wiara w Polsce u wielu ludzi, zwłaszcza w młodym pokoleniu, gaśnie. Kardynał Stefan Wyszyński staje się dla nas ogromnym wyrzutem sumienia, że niekiedy z obojętnością przechodzimy wobec wyzwań Chrystusowej Ewangelii i przypominamy zwietrzałą sól, która utraciła swój smak i nie świecimy przykładem żywej wiary otrzymanej na chrzcie świętym (por. Mt 5,13.15). Nie należy zapomnieć o tym, że wyrośliśmy z chrześcijańskich korzeni, tak jak i Europa, której jesteśmy częścią, wyrosła z tych samych korzeni co Polska.

2. „Idę przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego”.

Prymas Tysiąclecia jest dla nas nie tylko wzorem przepowiadania Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jego życie dowodzi, że możliwe jest zachowanie właściwej równowagi pomiędzy tym, co się głosi, a codziennością. Był wierny temu, co przyrzekł w dniu ingresu: „Idę przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego”. Słowa te urzeczywistniły się bardzo szybko, kiedy doświadczył tułaczki i więzienia, pozbawiono go możliwości spełniania biskupiej posługi, zabroniono bezpośrednich kontaktów z kapłanami i wiernymi jego dwóch archidiecezji, odizolowano go od świata, tak jakby był największym zbrodniarzem i przestępcą. Ale także po uwolnieniu, niemal przez wszystkie lata prymasowskiej posługi, spotykał się ze strony ówczesnej komunistycznej władzy z upokorzeniami, oskarżeniami o zdradę Ojczyzny, o współpracę z obcymi mocarstwami. Stał się w ten sposób świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i przykładem wytrwałego znoszenia każdych cierpień. Dlatego po latach, u schyłku swojego życia, mógł otwarcie wyznać: „Z wielu rzeczy musiałem zrezygnować. Ale jednego nie mogłem się wyrzec: odwagi, męstwa i gotowości na każdą ofiarę, której Pan Bóg ode mnie zażąda. A wiecie, że zażądał wiele.” (Gniezno, 02.02.1979 r.).

Kiedy patrzymy na ten jakże bolesny, ale i potrzebny wymiar życia prymasa Stefana Wyszyńskiego, przypominamy sobie słowa św. Pawła z drugiego dzisiejszego czytania: Postanowiłem (…) nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (1Kor 2,2). Prawdziwy uczeń Chrystusa bierze każdego dnia krzyż i w ten sposób Go naśladuje (por. Mt 16,24). Chociaż współczesny człowiek często wzbrania się przed taką perspektywą swojego życia i chciałby uciec przed tym, co wymaga trudu, poświęcenia i odwagi w wyznawaniu wiary, to tylko w taki sposób idzie się do świętości i doskonałości – przez krzyż i ofiarę z życia. Przypomina nam o tym sam Chrystus, który będąc w pełni solą ziemi i światłem świata nadaje smak i moc naszemu życiu. Przypomina o tym również Wielki Prymas Tysiąclecia poprzez swoją heroiczną wiarę, która nie cofnęła się nawet przed upokarzającym więzieniem.

3. „Przychodzę (…), by serca otuchą krzepić”.

Ksiądz prymas Stefan Wyszyński zapewniał też w dniu swojego ingresu, że przychodzi, by serca otuchą krzepić. Zadanie to wypełniał nie tylko poprzez głoszenie Ewangelii, ale również przez to, że okazał się prawdziwym Ojcem Narodu sponiewieranego, upokorzonego i zniewolonego przez komunistyczny reżim. Dlatego wołał do rządzących, by uszanowali „prawo do prawdy, prawo do sprawiedliwości, prawo do szacunku, prawo do miłości, prawo do wolności, prawo do wolności sumienia, wyznania i do służby Bożej, prawo do katolickiego wychowania dzieci i młodzieży” (Gniezno, 14.04.1966 r.). Wiele razy upominał się o te elementarne prawa przysługujące każdemu człowiekowi. W okresach niepokojów społecznych zapewniał, że „Kościół nigdy nie mobilizuje dzieci żadnego narodu przeciwko temu narodowi i jego prawdziwemu dobru, przeciwko państwu i tym, którzy państwem władają” (Gniezno, 14.04.1966 r.).

Wsłuchując się w głosy współczesnych polityków, ludzi nauki i kultury, dziennikarzy i publicystów, osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, należy przypomnieć jakże aktualne dzisiaj słowa wielkiego Ojca Narodu, które mogą stać się przesłaniem kierowanym do każdego z nas. „Jesteśmy przekonani – mówił prymas Stefan Wyszyński – że lepiej jest, gdy Naród wierzy, niż gdyby nie wierzył, że umacnianie wiary bardziej służy jedności Narodu, aniżeli jej niszczenie. (…) Umacnianie w Narodzie wiary w Boga Jedynego i Żywego dobrze Polsce służy. Sami oceńcie, co lepiej służy Narodowi: czy to, że jest zjednoczony w imię Boga Żywego, czy to, że jest bez Boga w sercu?” (Gdańsk, 18.01.1959 r.).

Trwając w oczekiwaniu na beatyfikację wiernego i oddanego Chrystusowi Pasterza, nie ustawajmy w pogłębianiu naszej wiary. Wracajmy do naszych korzeni, do chrztu świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi i dał nam nowe życie w Chrystusie. Bądźmy też wyrazicielami głębokiej wdzięczności wobec Boga za wkrótce błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który w naszych czasach staje się przykładem świadka Chrystusowej Ewangelii, uczy wiernego trwania pod Jego krzyżem i jest ojcem, który otuchą krzepi ludzkie serca.

Niech czas, poprzedzający dzień beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanie się dla wszystkich okazją do przypomnienia sobie jego nauczania. Niech przez modlitwę przygotuje nas i sprawi, abyśmy odpowiadając na nasze powołanie, stawali się w tym świecie solą ziemi i światłem świata, którzy – jak wzywa nas papież Franciszek – będą dawać innym „wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana” (por. EG 121). Na owocne przeżycie duchowego przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia wszystkim z serca błogosławię

+ Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

List należy odczytać w niedzielę, 9 lutego br., na wszystkich Mszach świętych.

† Biskup Michał Janocha
Biskup Pomocniczy w Archidiecezji Warszawskiej
Wikariusz Generaln

wpisano: 2020-02-02 00:00:00
Nowy Indeks dla Bierzmowanych

Imię i nazwisko:……………………………………………………….
Data Dzień tygodnia   Podpis
2 II 2020 IV Niedziela Zwykła-Święto Ofiarowania Pańskiego Msza św.  
Spotkanie formacyjne  
7 II 2020 I Piątek miesiąca Spowiedź św.  
Msza św.  
9 II 2020 V Niedziela Zwykła Msza św.  
16 II 2020 VI Niedziela Zwykła Msza św.  
23 II 2020 VII Niedziela Zwykła Msza św.  
26 II 2020 Środa Popielcowa Msza św.  
28 II 2020 Piątek Droga Krzyżowa  
1 III 2020 I Niedziela Wielkiego Postu Msza św.  
Gorzkie Żale  
Spotkanie formacyjne  
6 III 2020 I Piątek miesiąca Spowiedź św.  
Msza św.  
Droga Krzyżowa  
8 III 2020 II Niedziela Wielkiego Postu Msza św.  
Gorzkie Żale  
13 III 2020 Piątek Droga Krzyżowa  
15 III 2020 III Niedziela Wielkiego Postu Msza św.  
Gorzkie Żale  
20 III 2020 Piątek Droga Krzyżowa  
22 III 2020 IV Niedziela Wielkiego Postu Msza św.  
Gorzkie Żale  
25 III 2020 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msza św.  
27 III 2020 Piątek Droga Krzyżowa  
28 III 2020 Sobota Msza św. w katedrze św. Jana w Warszawie i spotkanie po Mszy (dla tych co nie byli na dniach skupienia przed Adwentem)  
29 III 2020 V Niedziela Wielkiego Postu Msza św.  
Gorzkie Żale  
30 III 2020 Poniedziałek Rekolekcje Szkolne - konferencja  
31 III 2020 Wtorek Rekolekcje Szkolne - dzień Spowiedzi św.  
1 IV 2020 Środa Rekolekcje Szkolne - Msza św.  
4 IV 2020 Sobota Spotkanie Młodych w Wilanowie (dla tych co nie byli na dniach skupienia przed Adwentem)  
5 IV 2020 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Msza św.  
Gorzkie Żale  
6 lub 7 lub 8 IV 2020 Poniedziałek lub Wtorek lub Środa Pomoc przy budowie Ciemnicy i Grobu Pańskiego  
9 IV 2020 Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej  
10 IV 2020 Wielki Piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy  
Liturgia Męki Pańskiej  
11 IV 2020 Wielka Sobota Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim  
Wigilia Paschalna  
12 IV 2020 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. 1o.3o  
13 IV 2020 II dzień świąt Msza św.  
19 IV 2020 Niedziela Miłosierdzia Bożego Msza św.  
Godzina Miłosierdzia Bożego  
Wymiana indeksu  

wpisano: 2019-07-01 00:00:00
Dekret

Prot. N. 1345/18/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy szczególnych uprawnień, przyznanych jej przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, przychylając się do prośby, wniesionej niedawno przez przewielebnego księdza Jacka Dzikowskiego, Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie                w archidiecezji warszawskiej, popartej gorąco przez Jego Eminencję arcybiskupa metropolitę, na trzechsetlecie położenia pierwszego kamienia pod kościół parafialny, z niebiańskich skarbców Kościoła łaskawie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca świętego), który zyskują wierni prawdziwie pokutujący [za grzechy] oraz powodowani miłością, mogąc go ofiarować także na sposób wstawienniczy za dusze w czyśćcu cierpiące, jeśli od 30 czerwca 2019 do 30 czerwca 2020 roku nawiedzą kościół pod wezwaniem św. Zygmunta jako pielgrzymi i tam pobożnie wezmą udział w uroczystościach jubileuszowych, albo przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu, zakończonemu Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Zygmunta.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy lub ci, którzy z ważnej przyczyny nie są w stanie wychodzić domu, mogą uzyskać ten odpust, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu i powezmą zamiar spełnienia przy najbliższej okazji trzech zwykłych warunków, oraz duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z uroczystościami jubileuszowymi, ofiarując je miłosiernemu Bogu.

Aby zatem ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia, udzielanego dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby ksiądz proboszcz i kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie                i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Niniejszy dekret ważny jest tylko jednorazowo. Żadne inne sprzeczne zarządzenia nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 23 maja Roku od Wcielenia Pańskiego 2019.

 

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof Nykiel, Regens

tł. ks. Michał Sołomieniuk

wpisano: 2019-09-14 00:00:00
Biblijna Akademia Najmłodszych 2020

BAN 2020 – seria 1

Niedziela 29 września 2019

Łk 16, 19 - 31

1. Ilu braci miał bogacz, opisany w Ewangelii św. Łukasza?
a) dwóch
b) trzech
c) był jedynakiem
d) pięciu

2. O co, według Ewangelii św. Łukasza, prosił bogacz Abrahama dla
swoich żyjących braci?
a) żeby posłał do nich proroka
b) żeby ugasił ich pragnienie
c) żeby obdarzył ich bogactwem
d) żeby posłał do nich Łazarza

3. Kogo, według Ewangelii św. Łukasza, ujrzał bogacz z Otchłani?
a) Trójcę Świętą
b) Łazarza i Abrahama
c) Mojżesza i Proroków
d) ojca i swoich braci

4. Dokończ zdanie z Ewangelii św. Łukasza: „Jeśli Mojżesza i Proroków
nie słuchają, to choćby……..”
a) dawali jałmużny, nie zostaną przyjęci do nieba
b) wyprawiali uczty, nie wejdą do Królestwa niebieskiego
c) kto z umarłych powstał, nie uwierzą
d) cały świat zdobyli nie zostaną zbawieni

5. Czym, według Ewangelii św. Łukasza, pragnął nasycić się Łazarz?
a) strąkami, którymi żywiły się świnie
b) podpłomykami
c) odpadkami ze stołu bogacza
d) chlebem powszednim

 

Biblijna Akademia Najmłodszych 2020

 

Regulamin konkursu

 

I. Cele

Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.

 

II. Organizatorzy

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.

 

III. Uczestnicy

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu z Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać)

 

IV. Zasady organizacyjne

1. Konkurs trwa w parafiach od 29 września 2019 roku (1. seria pytań) do 29 marca 2020 roku (19. seria pytań). Finał odbędzie się 16 maja 2020 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.

2. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020. Wystawienie pytań dokonuje się najpóźniej w czwartek przed konkursową niedzielą. Kapłan prowadzący dziecięce Msze św. w parafii, animator grupy przyparafialnej lub katecheta w szkole ściąga pytania z Internetu i po powieleniu przekazuje je dzieciom. Dzieci mające dostęp do Internetu mogą zrobić to samodzielnie

3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej lub przynoszą na cotygodniowe spotkanie grupy formacyjnej.

4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.

5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa  rywalizacja między dziećmi.

6.Po zakończeniu konkursu w parafiach (5 kwietnia 2020 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (26 kwietnia 2020 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

UWAGA:

Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2020 w parafiach należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020 roku do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail:
mprzybylski@mkw.pl. W związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.

W sobotę, 16 maja 2020 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbędzie się finał
oraz Gala finałowa BAN 2020 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.

 

V. Kontakt z organizatorami

1. Ks. mgr lic. Łukasz Przybylski – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00–246 Warszawa; tel. +48 22 531 72 21; +48 22 531 72 23; + 48 507 300 805; e-mail: lrprzybylski@ mkw.pl

2. Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego, 01–355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67d, tel. 22 665 19 21; e-mail: koab@koab.pl.

 

VI Terminarz Biblijnej Akademii Najmłodszych 2020 (BAN 2020)

Zajęcia BAN 2019 odbywają się w poszczególne niedziele – z wyłączeniem okresów świątecznych i ferii –  według następującego terminarza:

 

Seria

pytań

Niedziela

Uwagi

 1.  

29 września 2019

Rozpoczęcie BAN 2020

(pytania testowe z Ewangelii

z bieżącej niedzieli)

 1.  

6 października 2019

 

 1.  

13 października 2019

 

 1.  

20 października 2019

 

 1.  

27 października 2019

XXX niedziela zwykła

 1.  

17 listopada 2019

 

 1.  

24 listopada 2019

 

 1.  

1 grudnia 2019

I Niedziela Adwentu

 1.  

8 grudnia 2019

 

 1.  

15 grudnia 2019

 

 1.  

12 stycznia 2020

 

 1.  

19 stycznia 2020

 

 1.  

26 stycznia 2020

 

 1.  

2 lutego 2020

 

 1.  

1 marca 2020

I Niedziela Wielkiego Postu

 1.  

8 marca 2020

 

 1.  

15 marca 2020

 

 1.  

22 marca 2020

 

 1.  

29 marca 2020

Ostatnia seria pytań

 1.  

5 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa

Zakończenie BAN w parafii

(Dzieci przynoszą odpowiedzi

do ostatniej serii pytań)

 

26 kwietnia 2020

Ogłoszenie wyników

w parafiach

 

Imiona i nazwiska 3 najlepszych uczestników

z parafii należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020 roku do WDDiM: lrprzybylski@mkw.pl

 

Finał

w Kurii

sobota – 16 maja 2020 – godz. 10.00,

 

Gala finałowa

sobota – 16 maja 2020 – ok. godz. 13.00

 

 

PRZYKŁAD:

 • niedziela, 29 września 2019 – początek BAN – pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 29 września (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 26 września);
 • niedziela, 6 października – dzieci przynoszą rozwiązane pytania testowe z poprzedniej niedzieli, czyli z 29 września (odpowiedzi pojawiają się w poniedziałek, 30 września); dzieci otrzymują kolejne pytania testowe z bieżącej niedzieli, czyli z 6 października (pytania dostępne na stronie internetowej KOAB najpóźniej w czwartek, 3 października);
 • itd.

Kalendarium

 • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013