Łk 2, 19
A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu.

Galeria - Rodzina Szkół noszących im. Jana Pawła II - 10 X 2013r.

  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013