Edmund Burke
Aby zatriumfowało zło, wystarczy, aby dobrzy nic nie robili.

Galeria - Krzyże i kapliczki

  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013