św. Jan Maria Vianney
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.
  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013