Cyprian Kamil Norwid
Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale wielki zbiorowy obowiązek.
  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013