Jan Paweł II
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana.
  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013